Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
22163
Sted- og lokalitetsnummer
141109-50
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 20 x 3,15 m; 3 ældre, nu tilgroede brud i SØ, N og centrum, det centrale uddybet i ny tid; græs- og gyvelklædt.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPlads for en Høj, Smouen B, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Indtil dette Aar har Højen været ubrudt, men sidst i Maj s.A. har Andenlæreren der i Sognet gravet to Brud ind i den, nemlig et paabegyndt Brud fra Syd, og et dyberegaaende fra Nordøst til Midten. Brudet har en Brede af 5' og er fra 3-5' dybt. Det viser, at Højens Indre er en Hobning af Brosteen, og at Fylden derover er muldblandet Undergrundsjord. Højen ligger højt og frit og er lyngklædt, men nu er den ødelagt uden Nytte eller Resultat. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 20 m i Diameter, 3,15 m høj, 3 ældre, nu tilgroede Brud i SØ, N og Centrum, det centrale uddybet i ny Tid (dog før nuv. Ejers Køb i 1945), græs- og gyvelklædt.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj, 2,0 x 20,0 x 19,0 m., med stort, dobbelt topkrater (hver del ca. 5 x 3 m., 1 m. dyb, med jordbro imellem). S-foden går ud i ét med en naturlig skråning, hvad der muligvis er årsag til fredningstekstens på én gang stærkt overdrevne og mærkværdigt eksakt angivne højdemål. Kun i Ø og V er der ikke plantet for tæt på højen. I N og S står ca. 20-årige grankulturer så tæt på højfoden som 0-5 m. Påtales dog ikke under hensyn til beplantningens alder. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mod nord skovvej. Højen er bevokset med to ege, en gran, lidt krat mod syd, lidt bregner samt græs.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links