Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211614
Sted- og lokalitetsnummer
141107-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Rævehøj", høj 15 x 10,5 x 1 m. Meget forgravet, men alle brud er tilgroede. Bevokset med lyng og græs. Foden pløjet for nær i S og Ø. (påtalt; lovet rettet).

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRævebakke, Mesballe B, Skarresø S, Østerlisbjerg H. Denne Høj er af mellemstørrelse, og har i sin Tid været af god Anseelse især seet fra Syd og Sydøst, iden den ligger yderst paa en brat affaldende Skrænt. Den har flere Brud og er meget medtaget ved Gravning efter Ræve, men om dens Bund er naaet er noget uvist. Dens Rester ere klædte med Lyng. Lidt nordøst herfor har maaske været et Mindesmærke, men det kan ikke bestemt paavises, da Flyvesand flere Steder har frembragt Smaaknolde. [[F.M. 1945.]] Bevoksning: 1988: Græs.
1894
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Rævehøj", Høj, 15 m i N-S, 10,5 m i Ø-V, 1m høj. Meget forgravet, men alle Brud tilgroede. Bevokset med Lyng og Græs. Foden pløjet for nær i S og Ø. (Paatalt, lovet rettet?) NB! Besigtiges ved Opsætning af MP.F.M. 1945.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 675/45. Sb. 14.11.07-4. Skarresø S., Ø. Lisbjerg H., Randers A. Sb. 4. Mtr. Skarresø 7a. Højen er i S. og Ø. pløjet saa nær, at der har dannet sig en lille Skrænt. Dette blev paatalt overfor Ejeren, Gdr. Henry Jensen, Lykkegaard pr. Ryomgaard, som beredvilligt (p.Gr.a. Skraaningens Stejlhed og Jorden Ufrugtbarhed) lovede i Fremtiden at lade ca. 2-3 Plovfurers Bredde staa, saa det kan gro naturligt til igen. København, 17/9-45. P. Simonsen.
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Rævehøj" forefundet som beskrevet. Rektangulært afpløjet, N/S-orienteret, stærkt forstyrret i ældre tid med saddelformet sænkning tværs over midten og større indgravning østfra i den nordlige del. Højden varierer fra 1,5 (i NV) til 3,5 m. (i SØ). I N-kant af lille lysning i ældre nålekultur. Bevoksning: 1988: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er græsklædt. Beliggende i tidligere skovstykke (nu fældet) op til ager. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links