Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
201813
Sted- og lokalitetsnummer
140114-25
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/11 1886, Ane Cathrine Mogensen Høj, 25 x 5 m. Lyngklædt. I top hul, 4 m i tværmål.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er lyngklædt overalt undtagen i Gravningerne og mod Sydøst, hvor en Deel Fyld er kjørt bort. Paa Grundridset er dette Sted betegnet med Linien c. Her findes endnu 12 Krandsstene paa Pladsen og den trettende ligger udvæltet. Brudet ved a [på tegning] er 6 Alen bredt og 8 Alen langt, men kun lidt indgaaende. Da Brudet er nyt kan det let sees, at det ikke har nogen videre Betydning. Brudet ved b [på tegning] er ældre og er 6 Alen i Gjennemsnit, men kun 1 1/2 Al dybt, saa det synes næsten som om Højen ikke er undersøgt. Krandsstenene ligge ned. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
1886
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnselig rundhøj. Affladet top med krater 0,8x2x2 m. Indgravning i siden 1x4x4 m. Begge helt tilgroede. Højen noget afpløjet i fordums dage. Mål: 4x21x21 m. ** Seværdighedsforklaring ** Stor og smuk. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Enkelte fodkranssten er synlige. Lidt uregelmæssige sider. Sænkning i siden mod syd og mindre afgravning i siden mod vest (begge skader gamle og tilgroede). FM-sten på toppen. Bevokset med græs, lidt lyng og brombær der er holdt nede. Synlig fra offentlig vej. Beliggende på græsmark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links