Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221623
Sted- og lokalitetsnummer
141109-106
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,1 x 12 m; stort, tilgroet hul i centrum; mod N en større sten ved foden; lyngklædt i overdrev.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Rostved B, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Denne lille lyngklædte og ubrudte Høj ligger pa en Kam eller en Bakkeryg. Der sees kun een Koltring i dens Fyld paa Vestsiden, ellers er den uden synlige Steen. Højen har mere Fyld mod Vest end mod Øst, derved er den skjæv. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 12 m i Diameter, 1,1 m høj, stort, tilgroet Hul i Centrum, mod N en større Sten ved Foden, lyngklædt i Overdrev.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,0 x 15,0 x 10,0 m. Overfladen noget ujævn. Hul i centrum helt tilgroet. Ved V-fod en større sten. Agerbrug: Der pløjes for tæt mod S-fod, således at skrænten er i fare for at skride. Affald: Rundt omkring på højen ligger der dels et par stendynger (særlig mod Ø, SØ), en del frøpapæsker, plastik og en bølgeblikplade samt 5 m. V for højfod en udrangeret tallerkentromle. Tilføjelser: På toppen findes et skur på ca. 2 x 1 m., ca. 2 m. højt. *********************************************** Genbesigtigelse 27.5.1987: Det pågældende "skur" på højen er en af børn bygget hule på jordgravede granstolper med vægge af gamle vinyl-gulvfliser og tag af bølgeeternit. Inde i den et rod af brædder, gamle plastsække m.v. Hulen er overordentlig uskøn og synlig fra kommunevejen i NØ. På højen desuden en del kvas. 30-40 m. NV for højen helt ud til kommunevejen ligger i skovkanten en stor, gammel (helt mosgroet) stenbunke, hvorpå der ligger en del stærkt skæmmende affald af jern, plast m.m. JGB Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog uden for tæt pløjning mod syd, uden affald på højen (kun enkelte sten og tromlen mod vest er tilbage), uden skur og uden kvas. Bevokset med mange træer bl.a. nåletræer. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links