Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221622
Sted- og lokalitetsnummer
141109-105
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/10 1888, købt. Diplom. Høj, 1,7 x 12 m, urørt; store sten ses langs foden i SV og SØ; græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1888
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Rostved B, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Denne lille Høj ligger lavt, har en smuk Form og er lyngklædt. Rundt om den findes Sige eller Moseagtige Huller. Der sees kun een Steen at fremtræde i Bygningen og dette er en større Steen paa Højens Sydside. [[F.M. 1888. M.S.]] [[Jfr. journ.nr. 494/44 (?)]] [[1946.: Store Fodsten ses i SV. og SØ., Uforandret.]] Bevoksning: 1982: Græs.
1944
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 12 m i Diameter, 1,7 m høj, urørt, store Sten ses langs Foden i SV og SØ, græsklædt i Ager. [[FM 9/10 1888 MS.]]1946.: Store Fodsten ses i SV. og SØ., Uforandret. Bevoksning: 1982: Græs.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,7 x 14,0 x 14,0 m. Pænt afrundet, dog tidl. noget afgravet ved M.S. på S-siden. 1 mindre randsten i SV, 2 i SØ. En randsten er tilsyneladende blevet opgravet for nylig. Der pløjes for tæt på V-siden. Stenbunker mod Ø, NØ og N. Jernrør samt rustent jernbånd på V-side. *************************************** Genbesigtigelse 27.5.1987: Nu ses kun 1 randsten (i SØ) - muligvis fordi de øvrige, af HPB nævnte, er opgravet siden ? I S-siden omkring M.S. ses den af HPB omtalte "afgravning", der har blottet en højsidestenlægning af nævestore sten. "Afgravningen" skyldes utvivlsomt kreaturer (der har gnubbet sig op ad M.S.), men er af ældre dato. På højfoden i den NØ-lige kvadrant ligger nogle få marksten, dog næppe i et omfang det er umagen værd at påtale. JGB. Bevoksning: 1982: Græs.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden stenbunker, jernrør og bånd. Ingen randsten synlige (evt. er de skjult under græsset). FM-sten mod syd. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i udyrket mark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links