Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221632
Sted- og lokalitetsnummer
141109-107
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

C-højen tinglyst 1988: Tinglysningstekst: ******************************** Høj, "Åsballehoved", 1 x 12 x 15 m. Overfladen ujævn efter tidligere graveaktivitet. På bakketop i skov.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er bygt paa en høj Aas, som er noget fladagtig og afrundet hvilket ogsaa tilkjendegives ved Ordet Balle. Navnet Balle forekommer ofte som Bynavn og endnu oftere som Marknavn og betegner overalt en svagt til alle eller mindst 3 Sider afrundet Bakke. Til Aas og Balle føjer her Hoved, hvilken sidste Betegnelse da blot gjælder Mindesmærket, som har været en mindre Høj. Her er et grøfteformet Brud (a) fra Syd til Nord. Brudet naar omtrent Bunden, og Fylden er kastet ud til begge Sider ved b og c, hvor der tillige er opkastet noget mere Fyld paa Aasens Sydside for at skaffe Dækning til to Kanoner, som Fjenden i sidste Krig havde opstillet her. Herfra oversaas flere Sogne i nordvestlig-nordlig og sydøstlig Retning. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Aasballehoved", Høj, 8 m bred, 1 m høj, helt ødelagt og forgravet, den indre Stenkærne ses, græsgroet.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,7 x 16,0 x 12,0 m. "Aspelhoved" (tidl. "Aasballehoved"), overfladen temmelig irregulær efter tidl. graveaktivitet - nu tilgroet. En enkelt løs sten på toppen. Tidl. ikke-fredningsværdig. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er ikke seværdig i sig selv, ligesom den ikke kunne ses på afstand p.g.a. bevoksningen. Derimod fin udsigt mod Tirstrup-sletten mod N og bakkerne N for Rønde mod V. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, "Åsballehoved". 1 x 12 x 16 m. Overfladen ujævn efter tidligere graveaktivitet. På bakketop i skov.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget deform. Bevokset med enkelte træer, bregner og lidt krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links