Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221624
Sted- og lokalitetsnummer
141109-108
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/10 1888, købt. Diplom. Høj, 2,15 x 18 m, af "Stenhøjene"; flere gamle, tilgroede gravninger; 3 større sten synlige i overfladen; lyngklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1888
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Rostved B, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Ved a og ved b sees smaa Koltringer som Fodsteen. Ved c sees en Gravning rundt om en større Steen. I en Længde af 5' hæver denne Steen sig 1½' over Jorden eller Fylden, og er uden al Tvivl en Dæksteen til en Gang, som føre til Højens Kammer. Den har ingen Indhugninger. Ved d sees en større ]]Kreds[[ Steen. 7 a 8' i Omkreds og 3' ud over Fylden. Tæt ved den ligger en flad Steen 2 a 3' bred. Højens Fod er noget beskadiget rundt om, men med sin gode Form og med sin Lyngbeklædning tager den sig godt ud paa de flade Agre. Beskadigelserne ere ældre end Fredningen. Bevoksning: 1982: Græs
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 18 m i Diameter, 2,15 m høj af "Stenhøjene", flere gamle, tilgroede Gravninger, 3 større Sten synlige i Overfladen, lyngklædt i Ager. FM 9/10 1888 MS.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 3,6 x 21,0 x 21,0 m. Overfladen ujævn efter tidl. graveaktiviteter, særlig i centrum, samt mod Ø og SØ. 2 store sten ses i sidstnævnte to huller, mens toppen (?) af en tilsvarende (?) ses i det centrale. Kreaturer har græsset på højen og forårsaget nogen nedslidning, kraftig nedtrampning mod NV. En del marksten er smidt på højfoden. Nyplantning af fyr i bælte, begyndende ca. 10 m. V for højfod. Området har tilsyneladende ellers ikke været tilplantet i de senere årtier (?). *********************************************** Genbesigtigelse 27.5.1987: Eneste nuværende beskadigelse er fyrrebeplantningen i V, der dog ikke hæmmer udsigten fra vejen til højen og som derfor må anses som en uvæsentlig, ikke påtaleværdig krænkelse. Dog synes M.S. væltet siden HPB's besøg. Bør genrejses af Kulturhist. kontor. JGB Bevoksning: 1982: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden marksten. Bevokset med en del birketræer mod nord, krat og buske mod syd og nåletræ ved toppen. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links