Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221625
Sted- og lokalitetsnummer
141109-109
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/10 1888, købt. Diplom. Runddysse, af "Stenhøjene"; 1,2 x 18 m; kammer af 5 bæresten og 1 dæksten, indgang i Ø; randstenene, der tildligere var synlige, er nu helt overgroede; lyng- og græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1888
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Rostved B, Thorsager S, Østerlisbjerg H. Fylden er nogenlunde ligelig fordelt indenfor Fodstenene og naar lidt op paa Overliggeren, der er 4' tyk, og paa den Side, der vende ned, er den glat og jævn. Ved a sees Kammeret, der nu er 3' højt under den vældige Overligger men ellers fyldt med Marksteen og Sand. Det er meget tvivlsomt om Kammerbunden er forstyrret. Kammeret er bygt med stor Nøjagtighed og, som herstaaende Tegning viser meget anseeligt. Stenene a og b ere meget buede. Fylden paa Højen er lyngklædt. Der sees ingen Hugninger eller Gnidninger paa nogen af Stenene. [[FM. 1888. M.S.]] [[Jfr. jour 494/44]] [[1946.: Randstene nu helt overgroede. Ellers uforandret.]] Bevoksning: 1982: Græs.
1894
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse af "Stenhøjene", 18 m i Diameter, 1,2 m høj, kammer af 5 Bæresten og 1 Dæksten, Indgang i Ø, Randstenene, der tidl. var synlige, er nu helt overgroede, lyng- og græsklædt i Ager. [[FM 9/10 1888 MS.]]1946.: Randstenene nu helt overgroede. Ellers uforandret. Bevoksning: 1982: Græs.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse, 2,0 x 25,0 x 25,0 m. Kraftig nedhulet i toppen. Kammer: 1 dæksten, tilsyneladende noget nedskredet, da toppen af V-lige bæresten og en af de S-lige er fri. Kun 1 synlig bæresten mod N. Højen er kraftig beskadiget af kreaturer, dels på toppen, dels hhv. mod N, V og SV samt Ø. Mod N er 2 mulige randsten blevet blottet og mod SV 6 stk. I nedtrampningerne desuden en del løse sten. *************************************** Genbesigtigelse 27.5.87: Kreaturskaderne ses endnu, men er næsten helt eftergroet og den omgivende mark er nu opdyrket. Der er ingen yderligere skader sket HPB's besøg. Påtale frafaldes. JGB. Bevoksning: 1982: Græs.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog ingen randsten synlige. FM-sten mod nord. Græsklædt og to løvtræer ved vest-foden. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links