Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221631
Sted- og lokalitetsnummer
141109-103
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

C-højen tinglyst 1988: Tinglysningstekst: ******************************** Høj, 1,7 x 12 m. Afgravet i top og højsider. På bakketop.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er bygt paa en naturlig Knold, der har stærkt Affald mod Øst, hvoraf følger, at Højen har mest Muld eller Fyld mod Øst og Sydøst. Paa dens Nordvestside gaar et Dige. En Deel af Nordsiden er afgravet til Have, og mod Sydøst er et Brud paa Foden, desuden er Højen topbrudt. Uagtet alt dette er dens Indre og Bund dog endnu ikke naaet. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 12 m i Diameter, 1,7 m høj, ældre Afgravning i N, nyere og større i SV, Brud i Top og SØ, Dige over den nordvestl. Del, Overfladen helt oprodet, lyngklædt, Centrum dog maaske urørt.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Beskrivelse og måltagning umulig grundet meget tæt og uigennemtrængeligt krat. Forholdene dog tilsyneladende som angivet på kartotekskort. Mod S er der indenfor 100 m.-zonen og tæt op mod højområdet gravet en del huller efter grus. De er nu delvist fyldt op af skrot og affald, hvilket virker skæmmende. Højen er angivet som ikke-fredningsværdig. FF må afgøre højens videre status og om der skal rejses §53-tiltale. ********************************************* Genbesigtigelse 27.5.1987: Forsøgt besigtiget. Jeg arbejdede mig fra N igennem et fuldstændig tæt krat (ikke 2 m. sigt), der i bunden bestod af snetrykket gyvel. Adgang S-fra er bekvemmere. Umiddelbart N for højen sås fundamentet af en ca. 12 x 7 m. stor, Ø/V-orienteret bygning (afsat på mb), der formentlig har været årsag til en vis afgravning af N-lige højfod. Af højens centrale (?) del tilbagestår dog en ret stor part i indtil ca. 2 m.'s højde, med synlige ældre afgravninger i S og SV, men alt helt druknet i det tætte vildnis. Så meget kan dog med sikkerhed siges, at denne C-høj ikke bør aflyses. S- og SV-siden er ét kraterlandskab af gamle affalds- og skrotfyldte sandtagningshuller, af (delvis nye) sten- og skrotbunker. Meget uskønt. JGB Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 1,7 x 12 m. Afgravet i top og højsider. På bakketop.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFormodes i samme tilstand som tidligere. Fotos ikke muligt. Højen og området omkring denne er helt tilgroet med træer, buske og krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links