Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
22145
Sted- og lokalitetsnummer
140312-43
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Selling by (Fælles sandgrav). Høj, "St. Lynghøj", 4 x 24 m. Mindre, eftergroede gravninger i top og SØ-side. Iøvrigt velbevaret. Græs- og lyngklædt i udyrket lod.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"St. Lynghøj". Toppen affladiget med irregulært hul i midten, ca. 0,5 m. dybt. 4 skår af ældre dato går radiært ud mod hhv. N, NØ, Ø (bruges som sti) og SØ. Dybden gennemsnitlig 30-40 cm. Kun den NØ- og Ø-lige når dog højfoden. Slid: Højen er noget afslidt (åbne brud i vegetationen på sydsiden) som følge af færdsel. Hærværk: Et mindre bål er afbrændt i NØ-skåret nævnt ovenfor. Nyt "spadestiks"-hul i top. Affald: På selve højen foreligger en del papiraffald. Indenfor 5 m. fra højfod findes 2 recente stensatte ildsteder og et par meter derfra endnu et. Paragraf 53: Foruden ildstederne findes en rydningsbunke tæt op mod markvejen ca. 10 m. fra højen. Desuden spredt affald (papir, cykelstel m.v.) på området. Råstof-før: Hele den omgivende zone er mod V og S præget af tidl. grusgravning. Nu eftergroet i græs, lyng og spredte træer (overdrev). Området bruges jvf. j. 4948/73 til flugtskydning og der er opstillet 3 kaste/skyttegrave hhv. mod NV, V og SV og hhv. ca. 15, 65 og 30 m. fra højfod. Disse virker med deres bølgeblik- og svellekonstruktion særdeles skæmmende for seværdigheden. De er dog tilsyneladende alle over 5 år gamle. Brev vedr. udbedringer og oprydning udbedt og sendes til (navneoplysning på berejserskema). ** Seværdighedsforklaring ** Fin udsigt over Lilleådalen fra nord. Ses tydeligt fra samme ådal. Desværre er den kommunale losseplads placeret ret nær (ca. 200 m.) fra højen. Denne kunne dog afskærmes ved beplantning. CHB 03.05.1988: Losseplads ses ej mere. Genbesigtigelse 3.5.1988: Cyklen ses stadig. Helt nyafkastede sten ca. 8 m. øst for højfoden. Undersøg gl. sag om flugtskydning, de pynter ikke. Ellers rimelig pæn. Foto: 1-17. CHB Bevoksning: 1988: Græs
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. De 4 skår ses dog ikke mere. Det samme gælder det åbne brud i sydsiden, bål, affald og ildsteder nedenfor højen. Højen er græsklædt. Beliggende i grønt område.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med græs, en stor eg mod NØ samt mange små ege på nordsiden.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links