Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221715
Sted- og lokalitetsnummer
140210-194
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16/5 1887, købt. "Store Sortehøj", 6 x 25 m. Gyvel-, græs- og lyngklædt høj med flere mindre brud.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen [højen] er smuk lyngklædt bygt af Muld og har en høj Beliggenhed. Dens Fodstene sees ikke, og det lader endog til, at den er disse berøvet. Brudet a [på tegning] er det yngste og gravet 4' dybt i Bunden af Topbrudet b [på tegning], der er nogle Tommer dybt og 18' i Gjennemsnit. Brudet c [på tegning] er 11' lang og 8' bred. Brudet d [på tegning] er 11' lang og 9' bred. De to sidstnævnte følge Bunden. Lærer A.C. Andersen har medvirket til dens Fredning. [[FM.]] [[restaureret j.nr. 100/57.]] Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor, smuk rundhøj, 3,7 x 25,0 x 25,0 m. Større mængde marksten smidt lige NØ for højen. *************************************** Genbesigtigelse 21.5.1987: På et udyrket areal Ø for højen, mellem denne og en lille skov, ses meget store mængder gamle marksten, mest i form af lave, udstrakte dynger, men også som (mange ?) enkeltlagte kampesten. Dog er kun nogle få og små bunker af ny dato, så påtale er nok tvivlsom. Men højen, der er helt lådden af gyvel og bærbuske, bør plejes, da den ligger højt og vil kunne ses viden om. I forbindelse med evt. pleje kunne markstenene fjernes. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod nord (meget nedsunken). Højen er bevokset med gyvler og løvtræer. Højen er synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links