Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201818
Sted- og lokalitetsnummer
140114-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Tulleshøj", 15 x 2 m, pløjet i firkant. Gennemskåret. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen [højen] er ganske og fuldstændig undersøgt, idet der er skaaren en Gjennemgravning paa omtrent 8 Alens Brede gjennem den fra Nord til Syd og denne Gjennemgravning følger Bunden. Her sees 5 Krandstene ved xxxxx [på tegning]. De ere temmelig store endog lidt større end sædvanligt. De staa i en Oval ligesom Højen selv ogsaa har været ovaldannet: nemlig 13 Al fra Nord til Syd og 20 Alen fra Øst til Vest. De tilbageblevne Rester, der nu ere lyngklædte, lade formode, at Højen engang har været temmelig høj og bratopstigende. Bevoksning: 1981: Græs
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRektangulær afpløjet høj. Gennemgravet på midt N-S=1x11x4 m. Gl. blikplade-lade øst for højen - fra højfod. Affald fra laden op ad højsiden. Alm. rod omkring en lade i marken. JGB 11.12.86: Situationen den samme som beskrevet af HRK, dog er nu en del af vestgavlen af den gamle staklade (som er bygget helt op til højens Ø-fod) styrtet ud og ligger som store flager af rustne pandeplader og frønnede lægte-/bjælkestykker på højen. Eftersom laden er yderst forfalden og næppe har mange år tilbage, er det et spørgsmål om ejer skal pålægges at fjerne den helt, eller om man skal nøjes med et påbud om oprydning på selve højen? I samråd med M.Bekmose vedtoges det at kræve stakladen fjernet. Omtinglyses p.gr.a. målsuoverensstemmelse med fredningstekst. Mål: 2x24x16 m. Bevoksning: 1981: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden affald og staklade. Bevokset med græs og brændenælder.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links