oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211520
Sted- og lokalitetsnummer
141015-18
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,50 - 3 m x 18 m. Gammel indgravning fra syd, sænkning i top. Bevokset med nåletræer i ager. NMI: "Værehøj".

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVænehøj, Andi B, Skjøring S, Sønderhald H, Randers A. Denne store og højtliggende Høj tager sig godt ud, naar den sees i lang Afstand, men den har mistet betydeligt ved Foden baade Øst, Sydvest og Nord. Fra Øst har den desuden et stort Brud til ind over Midten. Dens Rester ere græsklædte. Den er bygt af Muld og de [ulæseligt] fundne fine Striber og Afskygninger vise os, at den er bygt af temmelig tykke Græstørv. Om dens store Brud er fuldstændig til Bunden er uvist. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Vænehøj", 2,5-3 m x 18 m. Gammel Indgravning fra S., Sænkning i Top. Bevokset med Naaletræer i Ager.
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med gammel, rendeformet indgravning fra Ø (ikke S) ind til det store, flade centralkrater, i hvis NØ-kant en sten. På Ø-siden står 2 træer (en røn og en mirabelle) ca. 4-5 m. høje. Spredt på højen ligger rester af de forlængst udgåede nåletræer, der nævnes i fredningsteksten. På højen er indenfor det sidste år (for ikke at sige: De sidste måneder) plantet ca. 30 spredte træer. Mest dominerende er 4 mandshøje thujaer, der dog synes døende, resten består af lærk, bjergfyr, birk, gråpil, bøg og en uidentificeret, pors-lignende buskvækst. Ejeren (ejeroplysninger på berejserskema) lovede at fjerne de nyplantede træer inden 1 år fra dato. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumTujaerne er fjernet. Højen er idag bevokset med løv- og nåletræer samt krat. Rævegrave har delvist ødelagt højen. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links