Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
19181
Sted- og lokalitetsnummer
140110-50
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Skelet, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, lyngklædt. Fra NV stor indgravning til midten. Mod N en del af foden med stejl brink efter grusgravning. Flagstang på top. 4 x 20 m.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIkke alene denne Høj men ogsaa Nabohøjen [sb. 51] er indbefattet under Benævnelsen Ørenhøje. De unge Folk paa Stedet benævne dem altid Ørnhøje, men de ældre sige Ørenhøj med et stærkt Eftertryk paa en. Da det store Kjær og den flade Hede mod Sydvest og Vest tydelig viser sig at have været en en bred lavvandet Havbugt, saa har Højene dengang havt deres Plads paa en stærkt fremtrædende Øre. Nord Ørenhøj [sb. 50] er berøvet alle sine Krandsstene for faa Aar siden og de sidde nu i det nærliggende Huus. Deres Plads sees endnu noget oppe i Fylden, og der har været 36 Al i Krandsens Tværmaal. Fra Vest har Højen en stærk Brydning 25 Al lang 9 Al bred og 81" dyb fremkommen ved, at den nuværende Ejer har udført Højens gode Jord paa den magre Sandhede deromkring, hvilket ogsaa kjendes paa det yppige Korn. Der findes nogle Stene i Brydningens Bund. Uagtet Brydningen er stor er Højen dog ikke undersøgt, thi der er endnu en indvendig Kjærne i Højens Midte 3 Al høj under Brydningens Bund urørt. I Indskjæringen omtrent 10 Alen inde, men oppe i Fylden, fandt Ejeren fire flade Stene staaende i oprejst Stilling og dannende en Firkant om en stor flad Steen som Bund, og paa denne laa nogle mindre korslagte Been og nogle Haar. Fundet blev bortkylet straks. Finderen synes, at det maa have været et Barn. Der var ingen Dæksteen. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Lyng.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
1971
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere sb.nr.] Brev fra Georg Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning, modtaget på N01 d. 1/4 1971. Jvf. N01 j. nr. 675/71. Brevet indeholdt tilføjelser og ændringer til sognebeskrivelsen for området ved Bønnerup Strand. Vedlagt sagen findes endvidere kort og besigtigelsesrapport. Besigtigelserne blev foretaget i 1963 af Georg Kunwald, RFF. Jvf. RFF j. nr. 3240/63. Sagen indledtes 1961 (jvf. RFF j. nr. 1359/61) som en sag om dispensation til sommerhusbebyggelse inden for 100 m zonen fra høj 1918.6. Senere udviklede den sig til også at omfatte udlægning af et areal til sommerhusbebyggelse hvorpå højene 1918.1-7, 10-12, 72 og 95 lå. Endvidere fandtes et parti, som skulle holdes uden for bebyggelse, og her var højene 1918.8 og 9 placeret. I forbindelse med sagen foretoges adskillige besigtigelser i området samt kontroller og efterkontroller af højenes placering, art og dimensioner. Herved blev det muligt at foretage en større revision af registreringen af fortidsminder i Bønnerup-området. Besigtigelserne medførte endvidere adskillige fredningssager.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnselig rundhøj. Indgravning (5 x 8 x 2 m.), tilgroet. Flagstang ret ny (udskiftet). Ø-foden afskåret af vej. Bevoksning: 1980: Lyng.
2008
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, lyng, hyben og gyvler. Flot udsigt. Beliggende i sommerhusområde.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links