Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
19183
Sted- og lokalitetsnummer
140110-49
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skel (ejendom), Nyere tid (dateret 1946 e.Kr. - 1980 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/7 1932. Læge Chr. Quortorp Afmærkn.: MS. 1933, Albrectsen Høj, lyngklædt, i hede, ca. 1,5 x 10 m.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen [højen] er en højtliggende Steenknold med en større Steen i Midten og 3 større Krandsstene, hvoraf den mod nordøst er udvæltet. For nogle Dage siden blev den større Steen i Midten væltet om af de to forannævnte Karle [jf. sb. 48], men der fandtes ikke noget inde i den. Der er samlet Marksteen til. Pladsen er 8 a 10 Al i Gjennemsnit. Der er ellers ikke noget at bemærke og der vides ikke noget Navn. [[FM 1932]] Bevoksning: 1980: Lyng.
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
1971
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere sb.nr.] Brev fra Georg Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning, modtaget på N01 d. 1/4 1971. Jvf. N01 j. nr. 675/71. Brevet indeholdt tilføjelser og ændringer til sognebeskrivelsen for området ved Bønnerup Strand. Vedlagt sagen findes endvidere kort og besigtigelsesrapport. Besigtigelserne blev foretaget i 1963 af Georg Kunwald, RFF. Jvf. RFF j. nr. 3240/63. Sagen indledtes 1961 (jvf. RFF j. nr. 1359/61) som en sag om dispensation til sommerhusbebyggelse inden for 100 m zonen fra høj 1918.6. Senere udviklede den sig til også at omfatte udlægning af et areal til sommerhusbebyggelse hvorpå højene 1918.1-7, 10-12, 72 og 95 lå. Endvidere fandtes et parti, som skulle holdes uden for bebyggelse, og her var højene 1918.8 og 9 placeret. I forbindelse med sagen foretoges adskillige besigtigelser i området samt kontroller og efterkontroller af højenes placering, art og dimensioner. Herved blev det muligt at foretage en større revision af registreringen af fortidsminder i Bønnerup-området. Besigtigelserne medførte endvidere adskillige fredningssager.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHul i top (2,5 x 2,5 x 0,4 m.), tilgroet. Skel med levende hegn (fyr) hen over V-foden. Bevoksning: 1980: Lyng.
2008
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod nord. Vej lige nedenfor foden mod vest. Bevokset med en stor fyr (fra det levende hegn) mod SV, egetræer, gyvler og krat. Beliggende i sommerhusområde.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links