Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
19184
Sted- og lokalitetsnummer
140110-48
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/7 1932. Læge Chr. Quortorp Afmærkn.: MS. 1933, Albrectsen Høj, ca. 5 x 20 m. Lyngklædt, i hede. Hul i top efter ældre gravning. Skal være fundet en stenkiste.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj er smukt formet og lynggroet, men den er brudt i de sidste Dage, idet to unge Mennesker have gravet en Gang fra dens Fod i Nordvest ind til dens Midte. Gangen er omtrent 4 Al bred. I Højens Midte traf de en steensat Kiste 2 1/2 Al lang i Retning fra Øst til Vest, 3/4 Al bred og 3/4 Al dyb. Hver Side er dannet af to flade Steen og hver ]Side[ Ende af en flad Steen satte paa Kant. Den vestligste Dæksteen, som de traf først, er kun 2 a 3 Tommer længere end Kisten er bred. Den anden Dæksteen er tyndere og større, men den tredie, den østligste, som endnu ligger urørt, er 5 a 6" tyk. Bunden i Kisten er brolagt med smaa Steen og ganske jævn, og er 104" under Højens Top. Kisten var fuld af Jord og der fandtes slet intet der, uagtet Karlene, efter deres egen Mening, vare meget forsigtige og nøjeseende. I det udkastede Jord opdagede jeg smaa Beenstumper og fine Trækul. Ved Dækstenene vare Sprækkerne og Sammenlægningerne overlagde med smaa flade Flækker, og ovenpaa dem laa der Brostene i en Hob. Der vides ikke noget Navn til Højen. Et lille rundt Hul i Højens Top er gravet et Par Dage før Kisten blev funden. [[FM 1932]] Bevoksning: 1980: Lyng.
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
1971
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHul i top (4 x 3,5 x 0,7 m.). Delvis uden bevoksning. Høj ej udbedret - stærkt slid af besøgende. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende. Bevoksning: 1980: Lyng.
2008
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden slidtage og med fuldt dækkende bevoksning. FM-sten mod NV. Bevokset med græs, lyng og lidt hyben. Beliggende i grønt område i sommerhusbebyggelse.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links