Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
432734
Sted- og lokalitetsnummer
070214-76
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/10 1884, Fideikommisset "Præstestenen". Høj med jættestue. Højningen 0,5 x 10 m. Om- sat med 22 randsten 1-1,5 m høje, flere af dem væltede. Kam- ret, der er placeret midt i højen er 3,8 m langt i N-S, 1,8 m bredt. Formen rektangulær. Af kamrets bæresten er 8 til- bage, men kun endestenen mod nord ( 1 x 1 m) står i opr. stilling, de øvrige bæresten er væltede, den største 1,75 m lang. Intet spor af gangen til kamret. Over kamret hælden- de mod syd ligger en dæksten 2,65 m lang i N-S, 2 m bred og 0,85 m tyk. På dækstenens overflade findes spredt mindst 20 skålformede fordybninger.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(29) Rester af en Gangbygning med meget betydelige Sten, men saa forstyrret at det ikke vare muligt at tage en instructiv Plan af den. Kammeret er væsentlig sammenskredet, kun en enkelt mægtig Overligger hviler endnu skraat op til en Sidesten. Iøvrigt ligger de store Sten uordentlig mellem hverandre. Forstyrrelsen er sandsynligvis fremkommen ved at afgrave Høien, thi af denne findes endnu kun ringe Levninger. Afd. 2. Pl. 40. Kaldes Præstestenen. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1919
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1919
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed højen fandtes i planteriller mange knusesten og keramikskår fra boplads fra jernalderen.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Præstestenen". Høj med Jættestue. Højningen 0,50 x 10 m. Omsat med 22 randsten 1 - 1,50 m høje, flere af dem væltede. Kamret der er placeret midt i højen er 3,80 m. langt i n - s., 1,80 m bredt. Formen rektangulær. Af kamrets bæresten er 8 tilbage, men kun endestenen mod nord (1 x 1 m.) står i opr. stilling, de øvrige bæresten er væltede, den største 1,75 m lang. Intet spor af gangen til kamret. Over kamret, hældende mod syd, ligger en dæksten 2,65 m lang i n - s., 2 m bred og 0,85 m tyk. På dækstenens overflade findes spredt mindst 20 skålformede fordybninger.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorCorselitse Østerskov. Høj med jættestue, "Præstestenen". Højen firkantet med 22 randsten. Som beskrevet på blåt kort. Dog ses i højens østlige del Ø for kammerets SØ bæresten yderligere en sten, ca 0,5x0,5 m. stor. Højens SV randsten ligger straks indtil skovvejsgrøften. Højen er bevokset med 3 gamle bøgetræer. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links