Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
201861
Sted- og lokalitetsnummer
140102-7
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 14/6 - 1880 (Propr. S. Ramsing) MS. (1886) Dysse bestående af 3 bæresten, 3 par gangsten og 1 tærskel- sten; indgang mod SSV. Overligger med 3 kilehuller. 10 randsten. På lav græsgroet højning i ager.

Undersøgelseshistorie

1880
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDysse, Aagaard M. Enslev S. Nørre H. Randers A[[F.M. 1880]]. Paa den flade Mark mellem Aaen og Bakkerne ligger en Dysse med 3 Bæresten og 3 Par Gangsten samt Overligger og Tærskelsten. Grundstenene danner en Firkant, der er 15 Alen lang og 9 Alen bred. Længderetningen er fra Sydvest til Nordøst, og Indgangen vender mod Sydvest. Fylden naar Bærestenenes Højde, men kun en Alen over den omgivende Jords overflade. Da Kammerets indvendige Højde er c 2 1/4 Alen, saa følger heraf, at Gulvfladen er henved 1 1/4 Al mindre Jordfladen. Bærestenene have en saa stærk Hældning indad mod hverandre, at Kammerets Maal foroven er 2 3/4 Al lang og 3/4 a 1 Alen bred. Overliggeren er 42" tyk 4 Al 2" lang og har 3 Kilehuller. De Steen, som ere betegnede med v [på tegning] ere væltede, og ved a [på tegning] står Stenen, der betegner Stenen som fredet Mindesmærke. Bevoksning: 1981: Græs.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmuk lille dysse. På højen er for år siden smidt nogle gamle sveller el lign. På en lille holm i gl. eng er langt lav høj m. 10 randsten bevaret. Heri dyssen med tærskelsten, gangsten, bæresten og overligger på plads. Og så mener jeg (HRK) forøvrigt, at det ikke er en pryd for landskabet at man flere steder på egnen og også her (ca 50 m fra dyssen) lader arkæologiske felter ligge uden retablering i årevis. JGB 87: Dyssen ligger på en moræneskråning (ikke en holm) ned mod engfladen. intet affald på højen, ingen uretablerede arkæologiske udgravninger - kort sagt: intet at bemærke. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn dysse nær hovedvej. Bevoksning: 1981: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten syd for kammer. Græsklædt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links