Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201856
Sted- og lokalitetsnummer
140102-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Skel (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2013 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fredet af Geodædisk Institut. Høj, 1 x 15 m. NV-lige halvdel bortgravet ved skel. General- stabsmærke på SV-lige del.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 5. Høj, Christiansminde M. Enslev S. Nørre H. Højen er pløjet og græsgroet, men ikke brudt. Dens Fod mod Syd og Øst falder sammen med Bakkeaffaldet. [[Fredet]]. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLille rundhøj - med afpløjet NV-side. Bør frilægges p.g.a. landskabsvirkning. Mål: 1x15x13 m. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer.
1988
Diverse sagsbehandling - Djurslands Museum
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Tekst mangler juni 1993. Hvorfor dateres højen til bronze- eller jernalder?].
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Udflydende mod syd. Tæt bevokset med løvtræer og krat. Beliggende i skovkant.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links