Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201860
Sted- og lokalitetsnummer
140102-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 15 m., kaldet "Gryden" formedelst hul i top, der er blevet udfyldt. Græsklædt i plantage på bakke.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 6. Høj, Aagaard M. Enslev S. Nørre H Randers A Højen ligger på en Aas og er lyngklædt ligesom denne. Højen er undersøgt i sin Top, hvor der ses en Gravning, som er 7 1/4 Alen fra Sydøst til Nordvest, 6 Alen bred og 47" dyb. Paa Bunden af denne Gravning ses Kanten af en 39" lang Gravkiste. Hvilket Maal denne Grav har haft vides ikke og kan heller ikke sees. En henkastet flad Steen i Gravningens Bund er maaskee en af Kistens Dæksteen. Dens Form tyde i ethvert Tilfælde derpaa. [[Fredet]]. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmuk lille rundhøj med konkav top. NV-siden har en 4 m bred hulning (med et træ i) med afslidt vegetation. Men der er ikke skader på jordlagene. Bør frilægges p.g.a. landskabelige virkning. Mål: 1,6x13x11 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende på bakke. Bevokset med græs, brombær og lidt træer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links