det udgravede grav, set fra SV
.
oversigt, set fra NØ
.
7856 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292339
Sted- og lokalitetsnummer
030401-71
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, stærkt afgravet fra SV. 1,75 x 19 m. Sænkning i toppen. I højen er blottet en hellekiste bestående af 13 sidesten og 5 overliggere. Græsklædt og kratbevokset i ager. Høj i skel til Åstofte matr. nr. 6a og 6d.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangs Højderyggen har ligget 4 Høje,.. Af de to midterste er den N.V. [sb71] afgravet fra Nord og viser sig derved at indeslutte en af Haandstene opbygget Kjærne, mellem disse Stene skal i et trekantet Rum være fundet brændte Ben. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1874
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1919
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1919
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af hellekiste.
1919
Analyser af materiale - Antropologisk Laboratorium, Panum InstituttetAnalyse af skeletdele fra 18 individer.
1920
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1920
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af bronzesager fra forstyrrede grave.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, stærkt afgravet fra SV., 1,75 x 19 m. Sænkning i Toppen. I Højen er blottet en Hellekiste, bestaaende af 13 Sidesten og 5 Overliggere. Græs- og kratklædt i Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,7 x 19 x 12 m, stærkt afgravet fra SV til midten af højen. I højen er blottet en hellekiste, orienteret øst-vest. Den består af mindst 12 bæresten og 4 dæksten, hvoraf den vestlige er skredet ned i kammeret. 3 flade sten, der ligger omkring kisten, har sikkert tjent som dæksten eller -fliser. Længde ca. 2,90 m, indvendig bredde ca. 0,80 m, dybde ca. 0,40 m. Kammeret delvist jordfrit. Ifølge ejeren blev der fundet 7 skeletter i kisten. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links