10A
.
10A
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
37212
Sted- og lokalitetsnummer
040308-7
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/11 1890, ved byrådet. Runddysse 12 x 1,5 m. Flere mindre randsten ses. Kammer dan- net af 3 bæresten og 1 dæksten. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDysse, fredet ved Deklaration af 24 November 1890. Se Planche 10 A. [På F-listen: Afd. 33]
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, 12 m. i Diam., 1.5 m. h. Flere mindre Randsten ses. Kammer dannet af 3 Bæresten og 1 Dæksten. Træbevokset i Skov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå den nordlige sidesten findes i hvert fald 8 skåltegn.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse, 2,5 x 18 m. Højen måler ca. 1,5 x 16 x 16 m med en lidt uregelmæssig højside (efter gamle stød / erosion). Der fører en lidt nedslidt sti henover højens N-V side, diffus fod. I midten er en større hulning med et aflangt kammer med åbning mod NØ, 1 lang bæresten N, 1 lang S, 1 kortere SV, 1 gangsten SØ og 1 tærskelsten ? NØ. Det ser ud til der mangler 1 gangsten mod NV (er det "tærskelstenen" der er forskubbet ?). Indre mål ca. 1,7 x 0,6 m, 1 stor, forvitret dæksten, der rager ca. 1 m op over højen. 1 skåltegn på den NV'lige bæresten. Den er uden bevoksning på stierne og rundt om kamret, ellers tilgroet med ældre løvtræer og ramsløg i ældre bøgeskov samt lidt buskads. Den ligger højt i terræn. Muligvis 8 randsten (anes mod N-NV-V). Mellem dæksten og nordlige bæresten er en mindre indskudt sten. Ligger ved skovsti, ca. 75 m til offentlig vej - skoven hindrer længere udsyn. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse i ældre løvskov, ret højt i terræn, nær kysten.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links