Oversigtsbillede - højen set fra V
.
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
320828
Sted- og lokalitetsnummer
170601-171
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,7 x 20 m. Adskillige huller fra plantering samt ræve- gange over hele overfladen. Henover toppen en ca. 1 m dyb sænkning: 3,0 m i N-S og 1,5 m i Ø-V. Tilgroet afgravning i N. Bevokset med gran og fyr i plantage.

Undersøgelseshistorie

1907
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 1.7 x 16 M. I Toppen et Hul, 2.5 x 2.0 x 1.0 M. Syd- og Nordsiden afgravede. Mange Sten optagne. I Højen fundet 2 Armbaand af Bronze. Paa Højen henlaa Urneskaar og brændte Ben. 25 Alen NØ.f. Højen og antagelig stammende fra denne er fundet en Spydspids af Bronze. Beplantet i Plantage.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 1,7 x 20 m. Adskillige huller fra plantering samt rævegange over hele overfladen. Henover toppen en ca. 1 m dyb sænkning: 3 m. i n-s og 1,5 m. i ø-v. Tilgroet afgravning i n. Bevokset med gran og fyr i plantage.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links