oversigt, set fra vest
.
oversigt, set fra ØSØ
.
2381 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30231
Sted- og lokalitetsnummer
030404-29
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Barnehøj", 2 x 13 (N-S) x 20 (Ø-V) m. Nordsiden stærkt afgravet. Højen var oprindelig rund. Bevv. med græs og gran- træer.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa et anseligt Højdedrag har ligget 4 Høje [sb.27-30]. "Barnehøj" er afgravet fra Ø og V. - i dens Østside ses et lille stensat, men sammenfaldet Urnekammer. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Barnehøj", 2 x 13 (N-S) x 20 m. (Ø-V). Nordsiden stærkt afgravet. Højen var oprindelig rund. Bevoxet med Græs og Grantræer.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Den er afgravet i ældre tid, mål ca. 3x13x13 m i Ø-V'lig retning. Mod S er et skeldige ind over højfod, ingen højrest S for dette. Mod Ø er en flad afgravning/nedskridning fra ældre tid og større uregelmæssige fordybninger mod N-NØ. Mod V er højsiden stejl. Uden vegetation under bevoksning mod NØ. Kunne ved pleje blive ***. Der ligger nogle store sten i dynger ved skeldiget mod S, ikke påtalt, nogle delvist tilgroede. Højen ser ikke ud til at være formindsket i nyere tid. Jeg henvendte mig på de 5 nærmeste gårde og spurgte 2 lokale, men ingen vidste, hvem der ejede jorden/eller var ikke hjemme. Lagde tilsidst besked på nærmeste gård mod NØ om det ulovlige i stendynger på/ved høj, og at de kunne ringe til mig (gjorde det ikke). Der var en rævegrav i højside. Ældre plantage mod S. Højen ligger ca 150 m fra offentlig vej, ret højt i terræn ved skråning ned mod V-NV, ligger nær andre flotte høje. Omtrent 200 m mod NØ var en rektangulær stensat højning, der målte ca 1x8x6 m med en ret flad top. Højrest, møllefundament?? ikke fredet, fotonr. 11.24. ** Seværdighedsforklaring ** Stor højrest, højt i terræn nær andre høje. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links