Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
340335
Sted- og lokalitetsnummer
190510-2
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 15/7 1913. Gdr. Kristen Nielsen Sørensen. Diplom Afmærkn.: MS 1916, oberstl. Lund. Høj, "Bavnehøj", 6,5 x 36 m. Gravning fra Ø til højmidte. Lynggroet i ager. NM.I.: Højen en del beskadiget ved tyske befæstningsværker.

Undersøgelseshistorie

1900
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rund Høi "Bavnehøi", 25 Meter i Tværmaal, 6 M høi. Fra Øst er gravet en bred Rende, til ind over Midten.
1913
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBavnehøj, 6,50 m h., Diam. 36 m. Fra Ø. er ført en Gravning, ca. 5,15 m d., 12 m br., midt ind i Højen, den har opslugt hele dens Midtparti og Top. Lige foran Indgangen til den ligger paa Højen Fod en Dynge udkastet Jord. Denne har man i Ø. Atter delvis bortgravet, saaledes at den nu staar med en Brink, der er højere end Mandshøjde. Samtidig er tillige fjernet et Stykke af Foden, hvilken nu danner en Brink (a) [se skitse i sb.], ca. 1,20 m h. Op til denne støder i N. et Hak, der er skaaret ind i N.Ø.-Foden. Det er retvinklet med en Brink (b) [se skitse i sb.] i Retning Ø.-V., ca. 1,30 m h., 4 m l., og en anden (c) [se skitse i sb.] i Retning N.-S., ca. 8 m l., som løber helt ud og ned i N. Foden er fremdeles tæt tilpløjet i N., V. og S. Lynggroet i Ager. - Fredlyst 1913. I Bunden af den store Udgravning skal være fundet en Stendynge, hvori der laa et Bronzesværd med Fæste og en Armringe af Bronze, efter Sigenden lukket. Begge Dele smuldrede hen. Desuden stødte man paa Urner med brændte Ben.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Bavnehøj", 6,5 x 36 m. Gravning fra Ø til Højmidte. Lynggr. i Ager. FM F 1913 MS
1944
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af bronzedolk. Fundet befinder sig på Esbjerg Museum.
1952
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Rester efter de tyske fæstningsværker kan ikke længere ses.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links