Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
340338
Sted- og lokalitetsnummer
190510-6
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, "Kongens Høj", 4,15 x 22 x 14 m. Udgravning i midten til V-siden; fylden derfra ved V-foden. S-side afskåret lodret indtil 3-4 m fra centrum. N-side afskåret. Lille sandgrav syd for sydaf- gravningen NØ- og Ø-side afskåret. Græsgroet i ager. En del beska- diget ved entreprenørarbejder.

Undersøgelseshistorie

1900
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rund Høi "Kongens Høi", 22 Meter i Tværmaal, 5 M. høi. Den er udgravet i Mditen ligetil Bunden.
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKongens Høj, 4,15 m h., Diam. 24,75 m. Har været betydelig højere. Midt i den en Udgravning, 1.80 m d., 10,75 m i Diam. Den er ført ind gennem Siden i V., her ligger paa Højsiden og ud paa Diget en Mægtig Jorddynge. Randen om Gravningen er styrtet ned paa flere Steder, i dennes Bund et mindre Hul, 2 m i Diam., som naar 2,65 m ned under Toppens højeste Punkt. Højen er iøvrigt stærkt afskaaret i S. og navnlig i N., hvor et stort Stykke er borttaget højt op ad Siden. Lyng- og græsgroet i Ager. If. Meddelelser fra flere er i denne Høj fundet Mus. Nr. 10771, en Guldfingerring fra Jernalderen. Den laa i den udkastede Fyld.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kongens Høj", 4,15 x 22 x 14 m. Udgravning i Midten til V-Side. Fylden derfra ved V-Foden. S-Side afskaaret lodret indtil 3-4 m fra Centrum. N-Side afskaaret. Lille Sandgrav syd for S-Afgravningen. NØ- og Ø-Side afskaaret. Græsgr. i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links