Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
17152
Sted- og lokalitetsnummer
140409-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Bavnehøj", 1,75 x 18 m; lavning i top, hvor der står en lille kiste, dan- net af 4 ret spinkle bæresten; en lang smal sten , muligvis brudstykke af en dæksten ligger ved siden af. Graner i ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj kaldet "Baunehøj". På det flade topplateau ses øvreenderne af de 5 bæresten, der udgør et lille, fremsidet kammer, indvendig knapt meterstort i tværmål. Umiddelbart S for kammeret ligger den i fredningstexten nævnte, mulige dæksten, evt. et fragment af en sådan. Der ses igen randsten. Højen er beliggende i et nogenlunde cirkulært, udyrket område, 25-30 m i diam. Såvel på som uden for højen er dette område tæt bevokset med gamle hyldetræer og tildels hindbærris. En gammel, udgået gran stående i kammeret er knækket et par m over jorden. Under hyldetræerne er der for få (4-5?) år disen plantet en lille halv snes graner, der dog p.gr.a. de elendige opvækstvilkår i hyldenes skygge ikke er en m. høje. Påtale vedr./ fjernelse af/ de ulovlogt plantede, ganske få graner foretages bedst i forbindelse med amtets evt. pleje af højen. Bevoksning: 1990: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Granerne bla. det i kammeret er dog fældet. Højen er idag bevokset med en del løvtræer samt krat. Rævegrave i højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links