Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
352113
Sted- og lokalitetsnummer
040307-22
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16/10 1855, godsejer A.W. Bech, Valbygård. Runddysse, diam. 8 m. Kammer af 5 bæresten. 23 randsten.

Undersøgelseshistorie

1888
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse. 31' i Tværmaal, Jordhøjningen c. 3' høj. Af Randstene findes 16 staaende, 8 faldne eller skredne, en i den vestlige Side er betydelig større end de andre (3'8" høj, 3' bred). - I Midten et tomt Gravkammer uden Overligger, Indgangsstenen ligger forslæbt et lille Stykke derfra, Sidestenene rage ubetydeligt (3-6") op af Jordfylden. Kamrets Retning NordvestSydøst, aabent mod Sydøst. I hver af Langsiderne 2 Stene, for Nordvest-enden en, alle lige høje. Kamrets Længde til Sidestenenes ydre Rand 6 1/2-7' (hvoraf en Del har været optaget af Indgangsstenen), dets Bredde mod Nordvest 3'3", mod Sydøst 2' (oprindelig dog noget mere), dets Dybde 3'3". Herfra A 8576-77. - Forbeholdt til Fredning ved Købekontrakt af 1/2 1855. MS. (Se Planche 31). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, Diam. 8 m., Kammer af 5 Bæresten, 23 Randsten.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse med 23 randsten, 0,5 x 10,0 x 10,0 m. Kammer VNV-ØSØ af 5 bæresten, åbent i ØSØ. Ingen dæksten. Kammeret er jordfrit, indre mål 2,0 x 0,75 m., dybde 0,6 m. På og ved dyssen ligger endnu et par store sten, som kan have hørt til den. Lav høj. På dyssen står et løst rør til fodring af fasaner. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links