Oversigtsfoto set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra V
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
29172
Sted- og lokalitetsnummer
030504-14
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2917-1, 2, 4, 3, 6, 5. Tingl.: 19/2 1921. lensgrave Aage Danneskiold-Samsøe til Samsøe. Afmærkn.: MS 1921, Kjær. Høj, 2 x 15 m. Ujævn overflade.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor og velbevaret Jordhøi paa Toppen af en Banke. Tværmaal 43 Fod. Høide fra nogle Stene, som rage frem midtveis paa Høiens Sider: 4 Fod. Ved en Udgravning, som foretoges den ll September 1874, viste det sig, at den kunstige Høi var meget mindre, end det syntes, idet den var lagt udenom den naturlige Bankes Top. Den indeholdt en Del smaa, uordentligt byggede, flade Stenkister, i hvis hule Rum fandtes Stumper af brændte Ben og smaa Broncegjenstande. Se vedlagte nærmere Beretning. (Yngre Broncealder). Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
1874
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 15 m., ujævn Overflade.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med ujævn, hullet topflade. Beskadigelser: I højens sydskråning ca. 1,5 m opad højfod findes spredte huller uden vegetation over et ca. 4 m langt stræk (film 16:45). Bevoksning/pleje: I de græsklædte partier findes små tornede planter, som i løbet af nogle år kan brede sig over hele lhøjen. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj. Vid udsigt. Ligger i en højgruppe. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med græs, lidt krat og enkelte buske. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links