Faktaboks

Kommune
Frederikshavn Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
061690
Sted- og lokalitetsnummer
100305-214
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.); Stenkiste, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.); Stenkiste, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest hvori en hensat kiste. C-højen afmeldt til Nationalmuseet d. 5. marts 1991. Højen er forsvundet i forbindelse med råstofindvinding. ******************************************************

Undersøgelseshistorie

1906
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1907
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Bjærghøj". Liggende ved en Grusgrav, meget forstyrret. Diam. c. 23 M. Der ses Rester af 3 udgravede Stenkister fra Jærnalderen, de 2 ligger Nord for Midten i hinandens Forlængelse, den tredje syd for dem mod NØ liggende. Retningen er Ø-V. Afstanden mellem de 2 østlige Kister er 2.50 M., den samlede Længde af de 2 nordlige 9.50 M. Den nv. Kiste er 1.15 M. bred (ved Østenden) og har været mindst 3.20 M l. (ved Sydsiden). Nordsiden er nu 2.60 M., ved dens Afslutning er Bredden 0.95 M. Højden er 0.80-0.90 M. Kisten er bygget mest af uhuggede Sten i 3-4 Lag. I nø Hjørne rager den øverste Sten frem som den yder noget Dække, ellers mangler Dæksten. Den nø Kiste - af samme Konstruktion - er 2.70 M. l, 1.45 M. bred ved Enderne, nu 0.90 M. høj. Østenden mangler næsten fuldstændig, ligeledes Dæksten mod Øst. Mod Vest er Kisten dækket af 2 Sten, af hvilke den vestligste gaar til 0.70, den østlige til 1.70 fra Kistens Vestende. Den sydlige Kiste - af samme Bygning - er 2.10 M. lang, 0.90 M. bred c. 0.85 M. høj. Alle 4 Sider og den østlige Dæksten er bevarede, den naar til 1.10 M. fra Østenden og der har antagelig kun været endnu een Dæksten, denne henligger afvæltet og halvt begravet. I Højen er fundet Guldringene og Sølvsagerne C 1544-46 [1873], 5819, 5839-41 [1887]. Efter den Angivelse, der meddeltes af en Søster til Finderen af C 1544-46, skal samtlige Sager hidrøre fra den sydlige Kiste. I samme er ogsaa tidligere - for c. 50 Aar siden [ca. 1856] - fundet 5-6 Lerkar, af hvilke eet erindredes som særlig mærkeligt, det tegnedes omtrent saaledes: [skitse af fodbæger], det havde en skraa Fod, i hvilken der var ovale Aabninger "som store Nuller".
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, hvori en stensat Kiste.
1939
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 0616:90, Status: C
1950
Sløjfet ved land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEfter besigtigelsen er højen frigivet til sløjfning.
1950
Aflysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDen sløjfede høj er slettet fra fredningsregisteret.
1997
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links