Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1503118
Sted- og lokalitetsnummer
110612-156
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 e.Kr. - 1920 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1850 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Bobbelgaarde matr.nr. 1a m.fl. Lysthøj i have. Dannet ved jordfyld på oldtidshøj. Denne jordfyld stammer fra en anden oldtidshøj. Tidligere C-høj tinglyst 1999 ********************************* Høj, 4 x 18 m. På højtoppen står en mindesten funderet med beton. Hvælvet højflade uden afgravninger. I have.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBjørnsmosehøjene [N. nr. 251-253, svarer til sb. 156,155,154] ligge i en ret Linie fra den store i Oxenbøl Hede 6c (238) [sb. 198], med Linien lidt V. om Brændhøj (250) [sb. 190]. De se godt ud der N. for Mosen, og den sydligste er lige V. for en stor Vandgrav (Mergelgrav). Der er en Agers Brede mellem de to sydligste (18-20 Skridt) og omtrent dobbelt saa langt mellem de to nordligste. Der var Korn rundtom (5/8 77), og da Ejeren ikke var hjemme, fik Meddeleren ikke Tilladelse til at betræde Højene og tude ikke gaa til dem paa egen Haand. Den sydligste ser ud til at være omtrent ubeskadiget, der er bare et Par Pletter paa Ø. og S. Siden og formodentlig en svag skaalformig Fordybning oveni. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBjaarsmushøie [E. 251-253, svarer til sb. 156,154,155], 57 Fod Tværmaal, 7 Fod høi, lille Hul i Toppen, forøvrigt velbevaret. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLysthøj i Have, nu 4 1/2-5 m. h., kegleformet, dannet ved at føre Jord paa en Oltidshøj, der efter N. var ca. 7' h., væsentlig ubeskadiget, med et paar Pletter i Ø. og S., lidt hul i Toppen. - 154-6= "Bjaarsmosehøje". Den 1916 afd. Ejer, Proprietær S. K. Sejersen skal have rost sig at have sløjfet 14 Høje [i Bubel]...Derimod restaurerede han Nr. 164, 156 og 190... Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLysthøj i Have. Dannet ved Jordfyld paa Oldtidshøj. Denne Jordfyld stammer fra en anden Oldtidshøj.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr. På top mindesten i støbt betonsokkel. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i have. Mindesten på toppen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links