Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42138
Sted- og lokalitetsnummer
230201-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Lille runddysse umiddelbart SØ for sb 4 (4213-7). Højen måler 0,6 x 8 m og omgives af 17 små randsten. Kammeret består af 3 bæresten og en tærskelsten og måler 0,6 x 1,4 m. Højden til dækstenen er 0,6 m. Dækstenen, der er nær- mest trekantet, måler 1 x 1,7 x 1,7 m. - Smukt og velbevaret oldtidsminde. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Runddysse, beliggende umiddelbart Syd for Langdysse 4, udfor dennes østre Ende. Lav, stærkt udtværet Højning, ca. 0,75 x 9 m. Nogle tildels sprængte Sten ved vestre Fod er muligvis Rester af en Fodkrans. Midt i Højningen et lille, helt udgravet Kammer af sædvanlig Type, med tre lige høje Bæresten for Nord, Øst- og Vest-Siderne, og en lavere Tærskelsten, der nu er jorddækket men kan føles under Grønsværet, for Sydsiden. Se iøvrigt Fotografi og Tegning. Bærestenene rager nu 0,40 m op over Jorden. Ved Kammerets nordøstre Hjørne ligger en Rest af den sprængte Dæksten. Jfr. om denne Gruppe Kieler Berichte 1873, 4= Zeitschr. f. die Geschichte der Herzogtümer 1873, 24. - Til denne Gruppe slutter sig fremdeles [sb.6-7]. Bevoksning: 1984: Mos og Græs
1920
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI dagene 5-16/5 1935 og 11-20/5 1936 restaureredes 4 mindesmærker fra stenalderen (sb. 3,4,5 og 7). Kammeret blev renset og dækstenen lagt på plads.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille runddysse umiddelbart sydøst for sb.4. Højen måler 0,6 x 8 m og omgives af 17 små randsten. Kammeret består af 3 bæresten og 1 tærskelsten og måler 0,6 x 1,4 m. Højden til dækstenen er 0,6 m. Dækstenen, der er nærmest trekantet, måler 1 x 1,7 x 1,7 m. Smukt og velbevaret oldtidsminde. Træbevokset, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 143: 141-145. Runddysse I i Blommeskobbel (rød) - s. grundrids - bilag.
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Bevoksning: 1984: Mos og Græs
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links