Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
201022
Sted- og lokalitetsnummer
131210-29
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3 m h. Ligger i et skel. Kun den nordøstlige fjerdedel er tilbage. (Tidl. C-høj. Afmeldt 17.3. 1999. For lidt tilbage/MBE)

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Køb af genstand til museum - Viborg MuseumViborg Museum køber i 1912 et bronzesværd i form af et grebspidssværd for 10 kr. af Rasmus i Vejrum. Ifl. regnskabsbilag "funden i Bregne Høi af Rasmus Nørbæk i Veirum. Matrikkel N 5K."
1913
Køb af genstand til museum - Viborg MuseumViborg Museum køber i 1913 en flintdolk (5590 bortkommet) for 20 kr. jf. bilag 58 til regnskab 1912-1913. På bilag er anført: "Funden i Veirum Breinehøi ved at tage Stenene". Fundet er dermed fra en af Brejnehøjene (131210-26-29 og -88).
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2013
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumRegistrering af genstande til Museernes Samlinger og af fund til Fund og Fortidsminder. Fundet henført til den eneste af de fire registrerede Bregnehøje, der er beliggende på mat. 5k.
2013
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumRegistrering af genstande til Museernes Samlinger og af fund til Fund og Fortidsminder. Fundet henført til denne høj, da der kort tid forinden var købt et bronzesværd (VSM 05514) fra højen. Men fundet kan lige så vel være fra en anden af Bregnehøjene, hvis en anden af højene blev ødelagt i 1913.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links