Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
24091
Sted- og lokalitetsnummer
130305-100
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Begivenhed, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 15 x 1,25 m, uforstyrret. Delvis lyngklædt, i hede.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1926
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJGB 26 09 1989: Høj, velbevaret. Lyngklædt m. graner og birke, i lille indhegnet vænge med høns og gæs. En 15-20 år gl. række graner NV for højen, i en afstand af ca. 10 m fra højfod, blokerer delvis udsynet til højen. JBA 06 09 1991: Høj. Nordlig højtop og side er bar og småhullet p.g.a. hønseavl. Iøvrigt bevokset med lyng, gyvel, graner og et birketræ, i græsareal indhegnet til hønsegård. Parcellen er beliggende ud til vej og indhegnet med trådhegn. Ud mod vejen ca. 9 m NV for højfod er i 1970'erne plantet en række graner, der tager udsynet til højen. Ca. 20 m vest for højfod ud mod agern er for to år siden plantet 6 rækker graner, der med tiden vil skjule højen fra vejens vestlige forløb. Bevoksning: 1991: Lyng og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen måler 19 m. i retningen nord-syd og 16 m. i retningen øst-vest. Højen er ikke længere frahegnet. Der går heller ikke høns og gæs på højen mere. Højen er bevokset med blandede løv- og nåletræer samt gyvler og græs.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links