Oversigt set fra N
.
Kammer set fra S
.
Oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1711136
Sted- og lokalitetsnummer
120211-3
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2450 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2450 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2450 f.Kr. - 2351 f.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkiste i retning ca. syd-nord med indgang i syd. Dens udvendige længde er ca. 6,5 m, udvendige bredde i norden- den ca. 2,5 m, i sydenden ca. 1,5 m. I sydenden findes et forrum af ca. 1 m's længde. Uden om kisten mod nord, vest og øst findes en stenpakning, hvis største bredde (kisten medindbefattet) er 5,5 m. Over kistens nordende ligger en svær dæksten i oprindeligt leje. Nordsiden består af en stor stenblok, vestsiden af 4 sten, østsiden af 3 sten og sydsiden af 2 karmsten ved indgangen. Forrummet dannes af en sten i hver side og 2 karmsten mod syd. Den opkastede fyld danner en vold omkring graven. Denne vold er medind- befattet i fredningen.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Privat udgravning - Sydhimmerlands MuseumDer frilagdes en hellekiste, hvis samlede invendige længde (med gangen) var på 5,5 m. Sidestenene var nedgravet i undergrunden. Selve kisten var sat af kløvede sten: 4 i vestsiden, en i nordenden, 3 i østsiden samt 2 karmsten mellem gang og kammer. Gangen var sat af 1 sten i hver side og 1 karmsten i hver ende. 3 dæksten var bevaret, den nordlige og mellemste var kløvet ud af samme sten. De sydligste 50 cm af kisten var udækket og fyldt med en stenbunke. Kisten var omgivet med en stenpakning, som nåede til overkanten af dækstenene. Over midterste dæksten var anbragt en lille samling brændte ben og trækul, 1419. Gravgaverne bestod af 2 stridsøkser, 1 flintøkse, 3 trekantpile, 1 modhagepil, 6 lerkar, bla. DO. II omtrent 430, ellers retvæggede kravebægre og nogle skår samt 7 små ravperler og nogle ravstykker. Anlægget blev fredet ved kommissionsbesøg den 29.10.1955.
1955
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Genstand givet til museum - Sydhimmerlands MuseumRegnar Pedersens samling overdraget til museet.
1995
Diverse sagsbehandling - Sydhimmerlands MuseumJournalisering af Regnar Pedersens samling.
1996
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links