Fortidsminde set fra sydvest
.
Fortidmsinde set fra nordøst
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
35176
Sted- og lokalitetsnummer
080109-32
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8-5-1928, dels købt og dels fredlyst af gdr. H.M. Edvardsen og hustru. Diplom til H.M. Edvardsen. Afmærkn.: MS 1928, J. Raklev; på 12b. Jættestue, som blev udgravet af Fyns Stiftsmuseum i 1927. Jordhøjen bortgravet; men mindesmærket er skjult i jorden, der ligger op til bærestenens overkant. Uregelmæssigt kammer, 4 m langt i nordøst-sydvest, 2,50 m bredt midtpå; 1,50-1,65 m højt, oprindelig 9 bæresten: 4 mod nordvest, 2 mod nord- øst, 2 mod sydøst, 2 mod sydvest (hvoraf 1 i det sydøstlige hjørne mangler). (Bærestenenes antal 9 stemmer ikke med de øvrige opgivne sten). Dæksten mangler. Gang mod sydøst, ca. 4,20 m lang, hvoraf står 4 store bægesten i nordøstsiden. De øvrige bæresten og dækstenene mangler. Medindbefattet i fredningen er 1,5-2 m jord udenom. Tilstand 1953: som ved fredlysningen.

Undersøgelseshistorie

1927
Diverse råstofgravning - Fyns Stiftsmuseum
1927
Anmeldelse fra privat - Fyns Stiftsmuseum
1927
Privat udgravning - Fyns StiftsmuseumFund af ca. 30 kranier.
1927
Genstand registreret i privateje - Fyns StiftsmuseumTo kranier, et med hugspor og et med et trepaneringshul.
1927
Museal udgravning - Fyns Stiftsmuseum
1927
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUndersøgelse af et jættestuekammer beliggende i et skeldige. Ejeren havde fundet ca. 30 kranier, men kun beholdt de to, hvoraf det ene havde hugspor og det andet et trepaneringshul. Kammeret lå 11-12 m øst for et andet kammer [sb.45]. Ca. 8 m nord for kamrene fandtes rester af et stengærde, der kan have været en del af en oprindelig fælles randstenskæde om de to kamre.
1928
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering af jættestuen.
1928
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen sydvestlige størstedel af en jættestue, hvis øvrige del er fredlyst på nr. 38 af Dræby. Jættestuen blev udgravet af Fyns Stiftsmuseum i 1927. Jordhøjen bortgravet, men mindesmærket er skjult i jorden, der ligger op til bærestenens overkant. Uregelmæssigt kammer, 4 m langt, i nø.-sv., 2,50 m bredt midt på, 1,50-1,65 m højt, oprindelig 9 bæresten: 4 mod nv. (NB Bærestenens Antal 9 stemmer ikke med de øvrige opgivne Sten), 2 mod nø., 2 mod sø., 2 mod sv. (hvoraf 1 i det sydøstlige hjørne mangler). Dæksten mangler. Gang mod sø., ca. 4,20 m l., hvoraf står 4 store bæresten i nordøstsiden. De øvrige bæresten og dækstenene mangler. Medinbefattet i fredningen 1,50-2,00 m jord uden om. Købt, tingl. 1928 8/5. Den nordøstlige mindstepart af en jættestue, hvis øvrige del er fredlyst på matr. nr. 12 b af Dræby. Se ovenfor. Medindbefattet i fredningen 1,50 m jord uden om. Tilstanden som ved fredlysningen 8/5-1928.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue. Beliggende i offentligt (kommunalt) område. Kammeret er fritstående uden overliggere. Bæresten 4 i nord, 2 i syd, 2 i øst. Bæresten i gang 4 i øst. Ingen synlige i vest. Kammer oreinteret Ø-V 4x2,5 m, gang 4,2 m. I kammeret ses en hel del indskredet jordfyld, ligesom der ses nye gravehuller i kammeret. I kammeret fandtes temmelig meget affald der burde fjernes. Jættestuen der er bevokset med krat trænger til soignering. Der ses ingen steder bevaret tørmure. Jættestuen er omgivet af et græsareal, i udkanten af et nyt parcelhuskvarter. . Mål: 1,6x10x10 m. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende i et særdeles velbesøgt areal, den usoignerede jættestue opfordrer til yderligere hærværk. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links