Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211710
Sted- og lokalitetsnummer
141007-89
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Dybdalshøj", 18,5 x 3,2 m, V-siden i tilgroet grusgrav, tilgroet brud i top, overfladen helt omrodet, i Ø ruiner af hønsehus, der har været bygget på højen, men alle beskadigelser kun overfladiske. Græsgroet med et par store træer.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDybdalhøj, Atterup B, Koed S, Sønderhald H, Randers A. Højen er stor og anseelig samt lyngklædt. Den har et stort Topbrud, som efter al Rimelighed naar Bunden. Den er bygt paa et højt og grusrigt Sted, og fra Vest strækker sig to Grusgrave ind under dens Fod. Højens Udseende er ikke forandret i de sidste 60 Aar. Sagnet fortæller at her er en Kvinde begravet, men da hendes Liv ikke var tugtigt, saa maa hun nu hver Nat fra Kvæld til gry gaa omkring som en So fulgt af en Flok gryntende Grise. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Dybdalhøj", 18,5 m bred, 3,2 m høj, Vestsiden i tilgroet Grusgrav, tilgroet Brud i Top, Overfladen helt omrodet, i Ø. Ruiner af et Hønsehus, der har været bygget paa Højen, men alle Beskadigelser kun overfladiske. Græsgroet med et Par store Træer.F.M. 1945 Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnseelig rundhøj (på kanten af gl. råstofgrav) med ujævn overflade. I dag henligger højen velplejet i lille græsmark. Hønsehuset væk. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumMod øst ses forsat lidt murstensrester fra det gamle hønsehus. Mod øst står en meget stor bøg. Iøvrigt lav opvækste af små træer og lidt krat. Beliggende i udyrket areal. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links