højen set fra nord
.
højen set fra vest
.
højen set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42123
Sted- og lokalitetsnummer
230101-44
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: grundbog Dyndved, (bd.I, bl.46, krtbl.Stolbro 2, prcl.32, art.59) Høj, 2,5 x 25 m. I top et stort halvmåneformet hul ca. 6 m i diam., 4 m bredt og 1 m dybt, der mod vest fortsættes af en kløft ned ad siden. Noget af vestsiden afgravet. Tæt bevokset med krat i skov.

Undersøgelseshistorie

1864
Privat udgravning - Museet på Sønderborg SlotUdgravning af højen ved danske officerer iflg. J. Raben.
1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo Rundhøje [sb.44-45], sammenbyggede, saaledes, at de er forbundne ved en lavere Saddel, beliggende NNØ-SSV for hinanden. - Den nordre [sb.44] er 2,50 x 16 m stor. Midt i den et stort Hul efter gammel Gravning, 3,25 x 4,50 m og indre ca. 1,50 m dybt. Fra dette Hul er en smal Gang gravet i en Dybde af omkring 1 m gennem Højens vestre Side til Højfod. I denne Gang ligger tre middelstore Sten, aabenbart henkastede der ved Udgravningen. Iøvrigt ses ingen større Sten i eller ved Højen. Højene ligger i Ungskov, begge, især den søndre, tæt tilgroede med Krat og unge Træer.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,5 x 25 m. I top et stort halvmåneformet hul ca. 6 m i diameter, 4 m bredt og 1 m dybt, der mod vest fortsættes af en kløft ned af siden. Noget af vestsiden afgravet. Tæt bevokset med krat i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotRundhøj (rød) et ødelagt dyssekammer. Danske officerer har 1864 udgravet højen.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBredden af højen er overdrevet, formentlig kun ca. 15 m., men meget vanskelig at bedømme i den tætte bevoksning. Muligvis udgør højen en del af en langhøj sammen med 4212:4. Beskadigelser: Beplantningsskader, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer, krat. Omgivelser: Skov. Foto: S/H og F 06.32 (i baggrunden 4212:4).
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links