gravhøj set fra øst
.
rester af gravkammer set fra vest
.
gravhøj set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42125
Sted- og lokalitetsnummer
230101-43
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: grundbog Dyndved (bd.I, bl.12, art.12) kortblad.Stolbro 2, parc. 34 Høj, 2 x 25 m. I top en ca. 6 m stor og 1 m dyb nedgravning i bunden af hvilken ligger to afsprængte stenblokke, vel rest af kammer. Bevokset med træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI en lille Høj, der neppe har været mere end omkring 10 m i Tværmaal og af ringe Højde, paa Toppen af en naturlig, lav Banke, i hvis Sider den opkastede Høj gaar jævnt over, findes nu en stor Udgravning, 4,50 m i Tværmaal, indtil 1 m dyb. Deri søndersprængte Ruder af 4-5 store Sten liggende hulter til bulter, aabenbart Levning af et fuldstændig ødelagt Dyssekammer.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 25 m. I top en ca. 6 m stor og 1 m dyb nedgravning i bunden af hvilken ligger 2 afsprængte stenblokke, vel rest af kammer. Bevokset med træer i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotStenalderhøj - (rød) - tværmål ca. 20 m, høj 1,50 m. Ødelagt dyssekammer.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStørrelsen måske lidt overdrevet, men vanskelig at bedømme p.g.a. beplantningen. Foden ikke klart markeret. Ellers ingen bemærkninger. Beskadigelser: Hul i top, beplantningsskader. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov. Foto: S/H og F 06.33 fra SV.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links