set fra NØ
.
set fra NV
.
set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250628
Sted- og lokalitetsnummer
180310-21
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest, 2 x 15 m. Stærkt forgravet, kun midterpartiet tilbage, her ses i en stor tilgroet fordybning 3 store stenblokke, den største vel 1 x 1,5 m. (Højen eller en del heraf kun fredningsværdig, hvis stenkisten kan restaure- res). Fund herfra i Herning Museum.

Undersøgelseshistorie

1895
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1895
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Dyshøj". Højrest. Affladet top og afgravede sider. Tilgroet. I nordlig højtop et ovalt friskgravet hul ca. 2 x 2,5 m, og op til 1 m dybt. Dyrgrav i nordlig højside. På højen rester efter børns hulebyggeri: Planker, skumgummi m.m. Bevokset med græs. I ager. 22/3-1991. JBA: Forespørgsel i nærmeste parcelhuse: Børn leger på højen, men kender dem ikke. 4/4-1991 Telefonsamtale med ejer: Peter Kristiansen Vestparken 42, 4700 Herning TLF. 97124074. Er 82 år. Kendte ikke hullet, men har et problem med børns leg på højen, og efterlyser en løsning. Der er sået. 4/4-1991 Telefonsamtale med Hans Rostholm, Herning museum. Aftalt af museet gennemgår løsjord og lægger det tilbage. ** Seværdighedsforklaring ** 4/4-1991 Telefonsamtale med Karen-Marie Nielsen, Landskabskontoret, Ringkøbing Amt. Aftalte at hun holder øje med højen, og at deres folk reetablerer det sidste der måtte mangle, når marken er høstet. Bevoksning: 1991: Græs
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links