Oversigt, set fra V
.
Oversigt, set fra Ø
.
OS, set fra ØNØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533425
Sted- og lokalitetsnummer
060303-23
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nylars Høj, 3 x 16 m. Afgravet på alle sider. Lav eftergroet sænk- ning i top. Græsklædt med krat i ager.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØst for denne Høi [sb.22] har der ligget en anden Høi som nu er sløifet for en Del, der skal være fundet Bronce. Bevoksning: 1985: Løvtræer
1878
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 x 16 m. Afgravet fra alle Sider. Lav eftergroet Sænkning i Top. Græsklædt med Krat i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med ældre, nu tilgroede afpløjninger på alle sider. 2,2 x 15,5 x 14 m. Affladet top. Mange sten synlige i sydlige højside. Mindre henlæggelser af marksten på sydlige højfod, ikke påtalt da stenene anses for at have en vis hæmmende virkning over for nærpløjning. Ville ved pleje få forøget landskabelig virkning. Vest og især øst for højen, indtil en afstand af ca. 50 m fra denne, iagttoges mindst 20 kogegruber, nogle helt nyoppløjede med ret store intakte stykker trækul og ildskørnede sten. Andre gruber var tydeligvis oppløjet for flere år siden, her var sten og trækul mere eller mindre spredt. På og mellem kogegruberne opsamledes en del oldsager (brændte og ubrændte) samt enkelte stykker forarbejdet kugleflint. Bevoksning: 1985: Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links