Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.
Oversigtsfoto af begge høje set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
301758
Sted- og lokalitetsnummer
030502-30
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Gravhøj. Ca. 10 m i diameter og 2,5 m høj.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen anden af Elmehøiene ligger paa Kammen af en naturlig Banke, rund og velbevaret, Udgavet i September 1874 af Grev C. F. Danneskjold-Samsøe, se vedlagte Beretning.
1874
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Danneskjold-Samsøe, beretning]: Udgravningen af den ene af Elmehøiene, den på Kortet med B betegnede, September 1874. Høien, som er 66 Fod i Tværmaal og ligger paa Kammen af en naturlig Banke, er rund og velbevaret. En større Steen, som ragede frem paa dens Top, viste sig at høre til en større Steenkiste, fra den yngre Bronzealder, anlagt på det naturlige Jordsmon, som var i 2 1/2 Fods Dybde, saaledes at selve den Kunstige, af Menneskehaand opkastede Høi var meget ubetydelig. Ingen Bundstene. Kisten var langagtig firsidet. Det indre Rum 4 Fod langt og afdelt ved en Tværrække af mindre Stene i to Kvadrater paa 1 Fod 10 Tr. Den østlige Grav var fyldt med Jord og Smaastene, og i Fylden fandtes Stumper af brændte Ben, som navnlig laa i Hjørnerne og paa to smaa flade Stene og ofte være ligesom stukne ind mellem Vægens Stene. En temmelig stor Steen var sat ned midt i Kisten, med den spidsere Ende nedad. Den vestlige Gravkiste var fyldt med sandblandet muld (uden indblandede Stene), der fandtes navnlig ved C en Del brændte Ben, forøvrigt Intet. I den vestlige Ende manglede Endesten eller Væggesten.
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor Høj, "Elmshøj", vistnok dannet ved Sammensmeltning af to, hvoraf den sydlige [sb 30B] 3 x 25 m., den nordlige [sb 30A] 2 1/2 x 10 m.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor Høj, Elmshøj, vistnok dannet ved sammensmeltning af de 2, hvoraf den sydlige 3 x 25 m, den nordlige 2,5 x 10 m. Tinglyst 23/4 1943 Dobbelttinglysning indeholdende gravhøjene med fredningsnumrene 3017:19 og 3017:58. I 2018 er 3017:58 udskilt fra 3017:19.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er fuldstændig groet til i bl.a. slåen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links