Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191836
Sted- og lokalitetsnummer
140110-112
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,5 x 8 m. Græs i plantage.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDe ere alle 3 [sb. 112-14] Rester af forstyrrede Dysser, hvor der endnu sees nogle Krandsstene hist og her, og et Par Steder sees endnu Steen, som man antager for Bæresteen. Noget Bestemt lader sig vanskelig paavise her. Forstyrrelserne skrive sig dels fra ældre Tid deels fra den foregaaende Fæsters Tid. [[Fredede]] Bevoksning: 1980: Løvkrat og Nålekrat/-træer.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSamlesag, omfatter Sb. 111-113: Brev af d. 9/4 1958 modtaget på N01 fra Forhistorisk Museum, Århus, bilagt brev af d. 4/4 1958 fra snedkermester Niels Thomsen, Esbjerg. Ang. registrering af evt. hidtil ukendte høje. Højene viste sig - ved efterfølgende kontrol - allerede at være registrerede i NM's sognebeskrivelse.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDækket af brombær. *************************************** Genbesigtigelse 29.10.1986: Lille høj, hvorpå et par store fyrretræer. Bevokset med brombær, dog ikke i en grad, der for tiden hindrer oversigt. Højde: 0,7 m. Diam.: Ca. 8 m. Ikke specielle mængder kvas eller andre beskadigelser. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lidt kvas mod nord. Bevokset med 2 store fyrretræer mod nord og et løvtræ mod vest.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links