sf NØ
.
sf N
.
sf V
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250378
Sted- og lokalitetsnummer
180105-156
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Finderup Rishøj", 6 m høj, 34 m i Ø-V, 36 m i N-S; gennemskåret af en væl- dig udgravning NØ-SV, indtil 10 m bred og 5,5 m dyb, gammel og tilgroet. Lyng- klædt i hede og plantage; nede i udgravningen gror en del høje graner.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, oprindeligt sikkert c. 20 F. høi, nu c. 17 F.h. og c. 100 F. bred. Overdelen er afgravet, og der findes her et Hul c. 8 F. dybt, endvidere er der fra Siden ført en stor Gravning ind imod Midten i den nyeste Tid. Det tør imidlertid antages, at hele Midten og Grunden af Høien ikke er forstyrret. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Løvkrat
1893
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af større høj med 3 faser. Centralt i den ældste fase, a, fandtes en jordfæstegrav fra undergravstid med en stridsøkse (S.M. 74,75), 2 flintflækker (S.M. 2) og 2 ravperler (S.M. 262). Den mellemste fase, b, indeholdt resterne af en hellekiste med stendynge over. I denne grav fandtes en flintdolk (S.M. 170,171) og et skiffer hængesmykke (S.M. 205). Den yngste fase, c, var forstyrret centralt i toppen, og udgraveren anser det for sandsynligt, at centralgraven kan været optaget ved en tidligere gravning. Både i fase b og c fremkom spor efter mulige sekundære brandgrave, antagelig fra jernalderen.
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Finderup Rishøj" 6 m høj, 34 m i øst-vest, 36 m i nord-syd, gennemskåret af en vældig udgravning nordøst-sydvest indtil 10 m bred og 5 1/2 m dyb, gammel og tilgroet. Lyngklædt i hede og plantage. Nede i udgravningen gror en del høje graner.
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAflysning af fredningen på matr.nr. 1x og 1y. Den tinglyste fredning omfatter stadig matr.nr. 1b.
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Finderup Rishøj", hele midterpartiet bortgravet med udføring mod SV næsten til bunds, hullet er tilgroet med græs og løvkrat, i siderne rævegrave, samtlige højsider er afgravet i gammel tid med store huller og indhak, en stor rævegrav i et hul i NV-siden, bevokset med græs og lyng og begyndende løvkrat, i kant af ager op mod skov. Området med de mange høje i skov og hede kunne, hvis højene blev frilagt og fik adgangstilladelse, blive attraktivt. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links