0072 FM-sten sat i højfod i Ø. Set fra Ø.
.
0073 bauta 2 m Ø for højfod. Set fra Ø.
.
0069 oversigt. Set fra NØ.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462586
Sted- og lokalitetsnummer
070608-108
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/7 1933, gårdejerske Margrethe Bille Afmærkn.: MS 1934, G. Rosenberg 1954: Høj, 0,9 x 13 m, med kreds af 21 sten. På toppen større sten. 1988: + 1 skåltegn på randsten i S.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(129) Rundhøi, hvori en Stendysse, som blev ødelagt af Stormfloden. Om Høiens Fod ere Randstene. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer
1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lille Høj m. Stenkreds i Skovbrynet ved Stranden, 13 m i Diam. 0,90 m høj, med noget ujævn overflade, bevokset med Bøg. Stenkredsen ufuldstændig med 21 Sten synlige 2 m indenfor Højfod. I Jorden paa Højens Top en Sten 0,70 m l., mindst 0,50 m br. Tilsagn om Fredlysning givet 20/8-1925. Fredlyst i 1933. Deklarationens Nr. 3. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0,9 x 13 m, med Kreds af 21 Sten. Paa Toppen større Sten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Høj, omsat med stenkreds. I centrum ses toppen af en liggende, større sten. Kredsen består af op til meterstore sten i ydre og indre kæde, men antallet af dem kan vanskeligt tælles p.gr.a. stormfældet træ. På sandsten i S ses skåltegn med 5 cm i diam. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRundhøj. 9 synlige randsten heraf to udfaldne/nedrullede. Randstene ca. 2 oppe ad højside målt fra højfod. Randstenen med skåltegn ikke genfundet. Bauta 2 m øst for højfod. FM-sten sat i højfod i Ø.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links