Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
171451
Sted- og lokalitetsnummer
140405-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/10 1891. Boelsmand A. Laursen Bugge. Østlige "Galgehøj, 5 x 25 m. Østsiden stærkt afgravet og stejl, idet ca. 1/3 af højen her er fjernet. Langs sydsiden i een m høj- de en smal terrasse. Ret ujævn overflade; foden afpløjet. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorØstlige "Galgehøj" Rundhøj, hvoraf ca 1/4 er bortgravet af Ø-siden i ældre tid. I toppen et stort krater, delvis åbent mod Ø på grund af afgravningen, øjensynlig sekundært søgt opfyldt (omend for længe siden). Ujævn overflade. Den i fredningstext nævnte terasse løber hele vejen rundt om højen 1 1/2 - 2 m over terræn, den kan muligvis være en sneglegang, eller overfladen af en evt. afpløjningshorst, hvorpå højen i givet fald ligger. Små, nyere kreaturskader i Ø- og N-fod, nærmest kun overfladisk afslidning, under begyndende tilgroning. Lille ny markstensbunke på SØ-fod. I topkraterets indvendige rand mod SV en fastsiddende, større sten. Bevoksning: 1990: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. GI punkt på toppen syd for krateret. Enkelte rævegrave. Bevokset med græs og enkelte træer (både løv- og nåletræer). Beliggende i have op til ager. Højen er synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links