Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
260812
Sted- og lokalitetsnummer
160601-122
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Gravsten, Nyere tid (dateret 1946 e.Kr. - 1959 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,2 x 25 m. I top et stort hul, 4 x 5 m stort og indtil 1,3 m dybt; hullet delvist tilgroet. Højen i- øvrigt lynggroet i hede.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Gammelmands Høj", en lille paa en naturlig Banke opdynget Høj, - der har været gravet i den. Bevoksning: 1997: Lyng og Nålekrat/-træer
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,2 x 25 m. I top et stort hul 4 x 5 m stort og indtil 1,3 m dybt. Hullet delvist tilgroet. Højen iøvrig lynggroet i hede.Høj 2,2 x 25 m. I Top et stort Hul. Fredet. Bevoksning: 1997: Lyng og Nålekrat/-træer
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Trindhøj". 2,2 m høj set fra N, 1,9 m høj set fra Ø, 16 m i diameter. Hullet i top nu helt tilgroet. I øvrigt noget ujævne sider med flere rævehuller og -gange. Bevokset med lyng, mos, græs, fyrrekrat og nogle graner, på bakketop i fyrbevokset hede. En granitgravsten, spids stele over Søren Andreasen død i 1931 og Mette Marie Andreasen, død i 1897 og Marie Andreasen, f. Birkebæk Nielsen, død i 1949, er sat 2-3 m fra højfod i syd. Meldt til amt. Bevoksning: 1997: Lyng og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links