Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
302827
Sted- og lokalitetsnummer
010602-45
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Højruin; kun lidt af østsiden bevaret som en 3 m høj vold. C-højen afmeldt til RAS til 20/9-1990 ************************************* Højen er fjernet

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høi liggende skraat paa Siden af en lav Bakke. I denne Egn ligge de store Jordhøie ofte ikke paa Toppen, men paa den øverste Side af en Bakke. Dette Forhold har her foranlediget, at Høien til den ene Side synes at være omtrent 9 Alen høi, medens den til den anden Side kun er 5-6 Alen høi, dens Tværmaal er omtrent 60 Fod. Der er gjort store Afskjæringer, hvorved en sort Potte med Ben i blev funden. Afsat paa Kort i Matr.Compt.Archiv. (Bronzealder). Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjruin, kun lidt af Østsiden bevaret som en 3 m høj Vold.
1957
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSag om udstykning af martr. nr. 16b. [Papirerne vedr. sagen er d. 9/5-66 overdraget til Fredningsafdelingen].
1966
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Byggeri og anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1984
Museal udgravning - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1984
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af højrest, med meget lidt af den oprindelige højfyld bevaret. I den omgravede høj fandtes rester af en stensat grav med enkelte stykker brændte ben, en del af et svajet bæger og en skiveskraber. Det kunne ved udgravningen konstateres, at størsteparten af højen før udgravningen bestod af en naturlig højning.
1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFjernet.
1990
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,D

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links