Oversigtsbillede - højen set fra SØ
.
Oversigtsbillede - højen set fra SV
.
Oversigtsbillede - højen set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
310887
Sted- og lokalitetsnummer
170907-44
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gøddinggård, matr.nr.3a: Højrest i skel til matr.nr.1a af Gøddinggård. Højrest, 2 x 17 m, stærkt afgravet til alle sider. I midten en retvinklet formet nedgravning, der ligner en skyttegrav. Bevokset med græs og buske, mod asfaltvej i udkant af ung ege- skov. (Fredningsværdig p.gr.af sin plads).

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRester af en rund Høi. [Sb.] 44 til 48 ligger paa Skovridergaardens Lod.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest 2 x 17 m, stærkt afgravet til Alle Sider. I Midten en retvinklet formet Nedgravning, der ligner en Skyttegrav. Bevokset med Græs og Buske, mod Asfaltvej i Udkant af ung Egeskov. (Fredningsværdig p.Gr.a sin Plads).
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links