Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
130445
Sted- og lokalitetsnummer
110307-54
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2600 f.Kr. - 2451 f.Kr.); Bygning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Plankekiste, Stenalder (dateret 2600 f.Kr. - 2451 f.Kr.); Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Dyrkningsspor, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 f.Kr. - 701 f.Kr.); Stenlægning/Stensamling, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,50 x 15 m. Større indgravning i siden mod vest. I top en flad gravning åben mod syd. Sydsiden affladet. Græsklædt. Hønsehus på sydsiden.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 1304:45, Status: B
1979
Museal udgravning - Museum ThyVed en udgravning af højresten fandtes x grave: Primærgraven N5 var en plankekiste med omgivende stenlægning, hvori 174 ravperler samt 12 ravstykker. Graven dateres til enkeltgravskultur, ant. bundgravstid og den var oprindeligt dækket af en max.1,25 høj høj med en diameter på ca. 8,5m. Enkelte formodede randsten kan være til denne højfase. En sekundær grav N4 var gravet ned i primærhøjen og bestod af en plankekiste i trugformet stenleje med 2 ravringe. Graven dateres til enkeltgravkultur, ant. bundgravstid. Nedsat i den østlige del fandtes urnegrav N9 med brændte ben og bronzegenstande i form af ragekniv, syl og nål med flad, vinkelbøjet stilk og skiveformet hovede. En skål har tjent som låg til urnen. Også i den østlige del fandtes urnegrav N10 med brændte ben og bronzegenstande i form af ragekniv og pinzet. En flad sten har form. tjent som låg til urnen. I den sydlige halvdel fandtes rester af urnegrav N14 med brændte ben samt rester af urnegrav N16 med brændte ben, slagger samt bronzegenstande i form af en syl og en ragekniv. Før udgravningen havde ejeren optaget et lerlåg, der form. stammer fra endnu en urnegrav. Ved højfoden(?)sydøstdel fandtes en lille stensamling N11 samt en uregelmæssig stenlægning N17 i en 0,2m dyb trugformet nedgravning. Under højen fandtes ardspor og stratigrafisk ældre en ardsporene fyldskifter med trækul og enkelte flintredskaber. Disse fyldskifter er tolket som spor efter bopladsmæssig aktivitet, men der fandtes ingen stolpehuller.
1981
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links